Přispělo lidí1058x
Částka8462Kč
Využito5068Kč
Pes9x

Šance zvířatům, z. s.

Adresa útulku

Felberova 123/3, Kristiánov, 460 05 Liberec, Czechia
IČ: 1443360

Kontaktní osoba do útulku

Alena Boukalová
Telefon: 604782981
E-mail: alena.boukalova@sancezviratum.cz